Justiční palác

Stavba z let 1902 – 1903 podle projektu Emila von Förstera. Realizaci provedla společnost Jacoba Stabernaka, která mimo jiné stavěla například i kostel Růžencové Panny Marie v Žižkově třídě, kostel Božského srdce Páně na Rudolfovské třídě nebo chudobinec na ulici Boženy Němcové, společně se stavitelem Josefem Hauptvogelem.