Pražské předměstí

Pohled z Pražského předměstí směrem na centrum. Vlevo Pražská silnice, kolmo na ní Pekárenská, která tenkrát končila až u Staroměstského hřbitova, a v místech zahrad stojí OD Družba. Fotografie byla pořízena z domu pro státní úředníky na rohu ulic Puklicovy a Františka Hrubína. Ze snímku je patrné, že ještě na počátku 20. století byla zástavba v této oblasti v podstatě téměř venkovská s nízkými jednopatrovými domy a rozsáhlými zahradami. Výjimkou jsou pouze stavby na Staroměstské ulici.