Pražská brána

Pražská brána byla součástí městského opevnění a patřila ke třem hlavním městským branám (vedle Vídeňské a Linecké). Jednalo se asi o 18 metrů vysokou stavbu o půdorysu přibližně 14 x 10 metrů. Stála na konci Krajinské ulice v místech, kde se dnes nachází dům U Pražské brány. Poprvé je zmiňována v roce 1335. Byla několikrát přebudována a k jejímu zániku došlo v roce 1867, kdy byla dokončena demolice většiny opevnění města.

Před demolicí v roce 1867
Počátek 20. století. Brána je již odstraněna, ale ještě nestojí dům U Pražské brány.