Royal Bio

Kino stálo na dnešním Senovážném náměstí v Musejní (později Gottwaldově, dnes Jirsíkově) ulici. Svůj provoz zahájilo zřejmě po roce 1910 a bylo dlouhou dobu jediným kinem ve městě. Šlo o budovu se zděným průčelím, zbytek stavby byl dřevěný. Jeho provozovatelem byl nejprve Josef Deutsch a později jeho švagr Josef Linda, který jej vedl až do roku 1946. Zrušeno bylo v roce 1947, kdy bylo jeho zařízení převezeno do Frymburku.

Další informace o kině Royal Bio najdete v článku Jana Schinka Na Senovážném náměstí dříve stálo kino Royal.