Trhy

Na přelomu 19. a 20. století se na dnešním Náměstí Přemysla Otakara II. konaly trhy každý měsíc, a to lednu v pondělí po Třech králích, v únoru 2. čtvrtek, v březnu a dubnu vždy 3. čtvrtek, v květnu 2. čtvrtek, v červnu v pondělí po Božím Těle, v červenci 3. a v srpnu 2. čtvrtek, v září v pondělí po Narození Panny Marie, v říjnu 2. čtvrtek, v listopadu na svatého Martina a v prosinci 2. čtvrtek. Vedle těchto hlavních trhů (z nichž do dnešních dnů přežily jen některé) bývaly ještě na Senovážném náměstí (dobytčí trh), v místě dnešního Mercury centra (koňský trh) a na Piaristickém náměstí, kde se tradice pravidelných trhů udržela dodnes.

Trh na Náměstí
K dispozici bylo i exotické ovoce.

Dnešní ulice U Černé věže

Byť se sortiment proměnil, trhy na Piaristickém náměstí fungují dodnes.