Nemocnice (album)

Album z fotografií z budějovické nemocnice, které zachybuje její budovy i interiér v první třetině 20. století. Z dnešního pohledu je zařízení velmi prosté, ale ve své době zajišťovala nemocnice péči na vynikající úrovni.

Nová nemocnice byla v Budějovicích slavnostně otevřena 5. března 1914 a původně dostala na počest 60. výročí panování císaře Františka Josefa I. název Kaiser Franz Josef-Jubiläums-Krankenhaus. 10. prosince 1918 pak byla Jubilejní nemocnice císaře Františka Josefa přejmenována na Všeobecnou veřejnou nemocnici.

V meziválečných letech byla v hlavním areálu postavena nová administrativní budova, kde byly i byty pro lékaře a klauzura řeholních sester, které v nemocnici sloužily, a rovněž hospodářská budova s prádelnou, kuchyní a kotelnou. Po válce se v areálu postavilo několika dalších budov. V roce 1939 byla otevřena porodnice s gynekologií, v dalším roce pak pavilon chirurgie.

Více o lékařské péči v našem městě si můžete přečíst v brožuře, která je k dispozici i on-line zde.

Hlavní budova
Hlavní a hospodářská budova
Infekční pavilon (dnes v něm sídlí vedení nemocnice)
Nemocniční pokoj
Operační sál
Průběh operace
Kuchyň nacházející se v hospodářské budově