Nádraží a Hotel Grand

Současnou budovu nádraží navrhl Gustav Kulhavý v neorenesančním stylu se secesními prvky. Realizací stavby byla pověřena firma J. M. Kohler a syn. Budova byla uvedena do provozu v roce 1908 a první vlak, jenž na nádraží zastavil, byl vlak z Terstu do Prahy dne 17. prosince stejného roku. V současnosti budova prochází komplexní rekonstrukcí, největší od doby, kdy byla postavena.

V témže roce začala firma bratří Kovaříků stavět Hotel Grand, a to podle návrhu Františka a Václava Kavalírových. V době svého dokončení o rok později byl Grand největším a nejlépe vybaveným hotelem v celém městě. V přízemí západního křídla fungovala kavárna, v přízemí severního křídla restaurace. Na konci druhé světové války byl hotel Grand poškozen v následku přímého zásahu protilehlé části vlakového nádraží během spojeneckého bombardování.