Africká výprava SPEXOR v Čes. Budějovicích

Známá plzeňská výprava, která podnikla velmi obtížnou a namáhavou cestu Afrikou a Libyckou pouští, dlela s pátku na sobotu v Čes. Budějovicích. Jihočeský autoklub vyjel této výpravě, která sestává z lékárníka Doubka, vrch. prokuristy Břešťáka, inž. Kašpara, statkářů J. Šimadla a Vykoukala a zástupce továrny Tatra p. R. Chalupy, do Třeboně, kde je oficielně uvítal. Do Č. Budějovic přijeli na svých Tatrách po 7. hodině večerní, sledováni se zájmem množstvím našich občanů. Večer uspořádal Jihočeský autoklub spolu se záv. „Tatra“ na počest této výpravy večírek, na němž předána byla účastníkům vkusná adresa. V sobotu v ranních hodinách projela výprava městem, načež za doprovodu několika vozů Jihočeského autoklubu odjela k cíli své cesty do Plzně. Na hranicích ČSR uvítáni zást. „Tatra“ z Prahy p. řed. Sedláčkem a místním zást. p. Humlem.

Stalo se 6. května 1932.