Synagoga

Novogotická synagoga vystavěná v letech 1887–1888 podle plánů vídeňského architekta Maxe Fleischera, slavnostně zasvěcena byla 5. 9. 1888. Zanikla 5. 7. 1942, kdy byla na popud tehdejšího budějovického starosty Friedricha Davida odstřelena.