Přejmenování ulic v roce 1940

26. října 1939 došlo v Budějovicích na základě požadavku nacistického komisaře Friedricha Davida k rozsáhlému přejmenování ulic tak, aby nové názvy korespondovaly s ideologií nových mocipánů. Tomuto velkému přejmenovávání předcházelo jedno menší z března téhož roku, kdy si nacisté vyžádali přejmenování ulic a náměstí, které jim vadily nejvíc. Náměstí Masarykovo tak bylo přejmenováno na Adolf Hitler Platz/Náměstí, Třída Dr. Beneše na Konrad Henlein Strasse/Třídu, Wilsonovo náměstí na Hermann Göring Platz/Náměstí a ulice 28. října na Schiessstattgasse. V období od března do října 1939 tak bylo přejmenováno 95 ze 184 ulic.

Uliční plán z roku 1940 ve vysokém rozlišení najdete v sekci Mapy a plány.