Taškařice o Taschkovi

Josef Taschek (1857 – 1939) byl v letech 1903 – 1918 starostou Českých Budějovic. Od roku 1890 byl vůdcem německé menšiny ve městě a i z toho důvodu ho česká komunita v Budějovicích (v jejímž čele stál Dr. August Zátka) považovala za hlavního protivníka. V roce 1899 vydal budějovický knihkupec Gustav Dubský anonymní publikaci (autor se označoval jako Prorok z Ninive) Taškařice o Taschkovi a těch ostatních s podtitulem Veršované i neveršované feuilletony z Č. Budějovic. Ta obsahuje na 75 stranách celkem 17 různě dlouhých textů, jejichž předmětem je kritika nejen Josefa Taschka samotného, ale i dalších představitelů a členů německé menšiny ve městě a jejich spolupracovníků.