Povodně 2002

Ve čtvrtek 8. a v úterý 13. srpna 2002 zasáhly Budějovice dvě vlny velké vody. Šlo o největší povodeň v dějinách města. Ze svých koryt se vylily Malše (průtok 695m3/s, standardní průtok nad soutokem s Vltavou je přitom 7,35 m3/s) i Vltava (1310 m3/s, standardní průtok nad soutokem 20 m3/s).

Povodeň byla způsobena dvěma mimořádně vydatnými vlnami srážek ve dnech 6. až 7. srpna a 11. až 13. srpna, které způsobily extrémní průtoky na téměř všech tocích povodí Vltavy. Během první vlny srážek dosahovaly na Českokrumlovsku a v Novohradských horách úhrny objemu 130 až 200 litrů/m2.

Malše

Park u ulice Dukelská směrem k mostu Kosmonautů
Krumlovský most
Roh ulic Dukelská a Lidická třída směrem k Senovážnému náměstí
Zlatý most
Železná panna směrem ke Slepému rameni (ze Železného mostu)
Pohled směrem k soutoku Malše a Vltavy

Vltava

Dlouhý most


Křižovatka ulic Husova a Na Dlouhé louce u Výstaviště


Jiráskův jez

Slepé rameno

Sokolský ostrov a Biskupská zahrada

Mlýnská stoka

Mlýnská stoka u Rabenštejnské veže
Křížení ulic Mlýnská a Panská u Rabenštejnské věže

Pražská třída a Staroměstská

Pohled z Pražské třídy směrem ke křižovatce ulic Staroměstská a Holečkova
Pohled ze Staroměstské ulice směrem k Mariánskému náměstí
Pohled na bývalé parkoviště ve Staroměstské ulici (dnes zde stojí bytový dům)
Staroměstská ulice (směrem k obchodnímu domu Družba a ke hřbitovu)