Pozvánky

V letech 1840 – 1948 působilo v Budějovicích více než 1000 různých spolků. Patřily mezi ně spolky kulturněpolitické, kulturně osvětové, kulturně zábavní, tělovýchovné, podpůrné, pěvecké, ochotnické, profesní, náboženské, mládežnické či ženské, zájmové, hospodářské, a odborné a stavovské. Díky národnostnímu složení obyvatel zde působily samozřejmě spolky české, německé a židovské. Hlavně zpočátku byli spolky z národnostního hlediska smíšené, což se začalo měnit ve 2. polovině 19. století a se vzrůstající národnostní vyhraněností se spolky národnostně diferenciovaly na české a německé, ale i židovské.

Bohatou spolkovou činnost dokládají kromě jiného i pozvánky na různé plesy, věnečky, šibřinky a podobné akce. Pozvánky na některé z nich si můžete prohlédnout zde.